Sunday, January 17, 2016

Excel Veri Ayırma (Split)

Gelişmiş Veri Ayırma - Split Şablonu

         D1 hücresindeki veri ,kullanıcı seçimine göre açılan inputbox a değer girilmek suretiyle (virgül,nokta,boşluk vs) A2 hücresinden aşağıya doğru parçalara ayırılır.Ayrılan parça sayısı msgbox ile gösterilir.

         Inputbox varsayılan olarak virgül yazılı olarak açılır ,del tuşu ile silinebilir yeni değer yazılabilir.Boş bırakılırsa veriyi boşluğa göre ayırır .
Boşluğa göre ayırma yapılırsa bu sayede herhangi bir metindeki kelime sayısı öğrenilebilir.

No comments:

Post a Comment