Monday, July 27, 2015

Excel İki Tarih Arasını Userform (Combobox) İle Süzme

Excel Tarihler Arası Filtreleme Şablonu 
        Bu örnekte önce combobox a tarihleri küçükten büyüğe sıralayarak aldık.Sonrasında aynı tarihten iki yada fazla varsa tek öğeye indirdik (veri sayfasındaki aynı öğeler duruyor tabii ki).
Daha sonra butona bastığımızda listbox üzerinde combobox lardan seçilen tarihlere göre filtrelemeyi görebiliriz.
Bu şablonda önemli noktalar ; tarihlerin küçükten büyüğe doğru (ascending) düzenlenmesi ve combobox da unique (eşsiz) öğelerin listelenmesi.

Saturday, July 11, 2015

Excel Date Adding Form

Date Userform
           Enter the dates into cells easily with date userform.When double-clicking on any page ,the date form opens. You can enter the date format (short date,long date etc.) to you want the selected cells.
You can also adjust transparency of the form to view the date .


I added the following code in workbook to open the date  form with a double click in all the pages(Excel Vba Window_ThisWorkBook) :
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
UserForm1.Show
End Sub

Excel Tarih Ekleme Formu

Excel Tarih Ekleme Formu

          Çalışma kitabının herhangi bir sayfasının hücresinde çift tıkladığınızda tarih formu açılır.İstediğiniz formatta tarihi hücreye Enter butonuna basarak girebilirsiniz.
          Ayrıca girdiğiniz tarihi görebilmek için ; userform üzerinde option butonlar ile şeffaflık ayarı yapabiliyorsunuz.

Çalışma kitabının bütün sayfalarında çift tıklama ile formu açabilmek için şu kodu ekledik(Excel Vba Penceresi _ThisWorkBook kısmına) :

Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
UserForm1.Show
End Sub
Tuesday, July 7, 2015

New Userform ExampleReally it's many features :

- Data Adding

- Data Delition

- Data Update

- Searching with The Userform

- Progress Bar Feature

- Scrolling the Listbox with Spin Buttons

- Next ,Previous ,First ,Last Recording Buttons


Excel Sayfalarda Arama Yapma Örneği

           Bu örnekte ,başlangıçta combobox içine kitaptaki sayfa isimleri otomatik ekleniyor.Tüm sayfalarda yada arama yapmak istediğiniz sayfayı seçerek arama yapabiliyorsunuz.

           Bulunan verinin hangi sayfada olduğu ve hücre adresi listbox içinde sıralanır.Veriye tıklarsanız olduğu sayfaya gidebilirsiniz.